BAW-stekker is uit

Om de voortgang voor het Bestuursakkoord Water 2011 (BAW) te monitoren heeft TWN voor diverse perioden de voortgang in beeld gebracht. Voor het verwerken van deze en toekomstige resultaten in de monitoringtool is de BAW-stekker gebouwd. Hier kunt u de gegevens invoeren en met een eenvoudig knip-en-plak actie vanuit de BAW-stekker in de monitoringtool verwerken.

Hoe het een en ander werkt staat hieronder.

U downloadt het bestand. U opent het excelbestand en u ziet dat dit bestand bestaat uit 6 tabbladen:

 1. BAW-resultaten: op dit blad vult u uw gemeente naam in en dit blad geeft de resultaten weer
 2. Besparingsopgaven: voor nu niets mee doen. In de toekomst dit tabblad jaarlijks invullen voor een stand van zaken
 3. Maatregelen: hier vult u de besparing/ toename van de lasten door de maatregel in
 4. Instellingen: niets mee doen
 5. Keuzelijsten: niets mee doen
 6. Constanten: niet mee doen

Algemene werkwijze celkleuren en tekstkleuren

. groene cel: in te vullen met een uitklapbaar scherm
. gele cel: zelf in te vullen
. groene tekst: toelichting op tabblad

Toelichting tabblad 1, BAW-resultaten

In de eerste groen gevulde cel vult u uw organisatie in (via uitklapscherm).

Toelichting tabblad 2, Besparingsopgaven

Hier vult u de besparing in op basis van de verwachte lasten in 2020 in prijspeil van het betreffende jaar. De verwachte lasten kunt u bijvoorbeeld halen uit uw kostendekkingsplan, begroting of realisatie/jaarrekening.

 Toelichting tabblad 3, Maatregelen

De ingevulde rijen in de gele en groene kolommen mag u verwijderen. U kunt deze ook als voorbeeld voor het invullen gebruiken. De invulling van de groene en gele kolommen gaat als volgt:

 • Naam: hier vult u de naam van uw organisatie in (via uitklapscherm in te vullen)
 • Thema: hier vult u het thema in van waarop de besparing/lastentoename is gerealiseerd. U heeft keuze uit 36 thema’s (zichtbaar via uitklapscherm). Zit uw keuze er niet bij dan kunt u deze toevoegen op het tabblad “instellingen” bij nr. 37 of verder
 • Realisatiedatum: hier vult u of datum of jaar of periode in (deze laatste met uitklapscherm in te vullen) waarin uw besparing/lastentoename is gerealiseerd
 • Besparing of toename: hierin vult u of de maatregel een besparing of een lastentoename betreft
 • Bedrag: spreekt voor zich
 • Prijspeil: prijspeiljaar van het bedrag dat u heeft ingevuld
 • Is dit toe te rekenen: Of u vindt of de lastentoename/besparing is toe te rekenen ja/nee/deels (via uitklapscherm in te vullen) aan een echte besparing of een echte kostentoename. Bijvoorbeeld als lasten worden verschoven van rioolheffing naar OZB-belasting of andersom dan is dit een lastenverschuiving en geen besparing. Of als bijvoorbeeld door areaalvergroting de kosten toenemen. Dan is dit wel een kostentoename maar dit wordt verrekend met meer inkomsten van nieuwe belastingbetalers. Bij elke maatregel is het advies de vraag stellen of de opgegeven besparing of lastentoename daadwerkelijk een (nieuwe) besparing/toename is. Indien u ‘deels’ invult, dient u het percentage in te vullen dat niet toe te rekenen is aan de besparing of lastentoename in de cel ernaast, die door het woordje “deels” op geel is gesprongen.
 • Samenwerking: Het gaat er hier om of de maatregelen gerealiseerd is door samenwerking ja/nee/deels. Indien u “deels” invult, vult u in voor welk percentage dit is toe te rekenen aan samenwerking in de cel ernaast, die door het woordje “deels” op geel is gesprongen.
Geplaatst in bericht

Geef een reactie